Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EXPERT" Mirosław Kukurowski

Poniedziałek-Sobota: 09:00 - 18:00

Jesteśmy do dyspozycji

Odpowiednie ceryfikaty

Gwarancja na zrealizowane usługi

Zadzwoń: 601 892 551

Lewin Brzeski, ul. Narutowicza 43

Ile prądu pobiera pompa ciepła?

energia z pompy ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które pobiera energię ze źródła niskotemperaturowego i przekształca ją w ciepło, które jest wykorzystywane do ogrzewania domu. Zużycie prądu przez pompę ciepła zależy od kilku czynników, takich jak np. moc czy efektywność energetyczna. W przypadku nowoczesnych urządzeń, pobór prądu jest znacznie mniejszy niż w przypadku tradycyjnych systemów grzewczych.

Czynniki wpływające na zużycie energii przez pompę ciepła

Zużycie energii przez pompę ciepła zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest jej moc, która może się różnić w zależności od modelu i potrzeb użytkownika. Im większa moc, tym więcej prądu będzie pobierać urządzenie. Kolejnym istotnym czynnikiem jest sprawność pompy ciepła, czyli stosunek ilości wyprodukowanego ciepła do ilości zużytej energii. Wysoka sprawność oznacza, że pompa ciepła potrzebuje mniej prądu do wytworzenia tej samej ilości ciepła. Ponadto, na zużycie energii wpływa także temperatura otoczenia oraz sposób użytkowania pompy ciepła.

Jeśli chcesz zainwestować w pompę ciepła w Brzegu lub okolicach i chcesz oszacować ogólne koszty eksploatacji, zapraszamy do kontaktu z naszą firma. Zapewniamy nie tylko usługi montażowe, ale i fachowe doradztwo.

Sprawność energetyczna pomp ciepła

Sprawność energetyczna pompy ciepła jest określana współczynnikiem COP (Coefficient of Performance). Im wyższy współczynnik COP, tym lepsza sprawność urządzenia. Dobrej jakości pompy ciepła osiągają współczynnik COP na poziomie 3,5 – 4,5, co oznacza, że na każdą jednostkę zużytej energii elektrycznej, pompa ciepła produkuje 3,5 – 4,5 jednostek ciepła. Warto zwrócić uwagę na to, że współczynnik COP może się różnić w zależności od warunków zewnętrznych, takich jak temperatura otoczenia czy wilgotność powietrza.

Przykładowe zużycie prądu przez pompę ciepła

Aby obliczyć przybliżone zużycie prądu przez pompę ciepła, należy uwzględnić jej moc oraz współczynnik COP. Przykładowo, jeśli mamy pompę ciepła o mocy 10 kW i współczynniku COP równym 4, to zużycie energii elektrycznej wyniesie 2,5 kW (10 kW / 4 = 2,5 kW). Zakładając, że pompa ciepła będzie pracować przez około 2000 godzin w ciągu roku (w sezonie grzewczym), roczne zużycie energii wyniesie 5000 kWh (2,5 kW x 2000 h = 5000 kWh).

Comments are closed.